Sessions obertes per informar sobre l’ebola / Sesiones abierta para informar sobre el ébola

El comitè d’experts en el virus de l’ebola del nostre Hospital ha organitzat dues sessions obertes a tot el personal per informar sobre la situació de la infecció pel virus de l’ebola pel proper dijous 27 de novembre. La primera serà a les 8,30 hores i la segona, a les 13,30h. Totes dues es faran a l’auditori Dr. Plaza.


El comité de expertos en el virus del ébola de nuestro Hospital ha organizado dos sesiones abiertas a todo el personal para informar sobre la situación de la infección por el virus del ébola para el próximo jueves 27 de noviembre. La primera será a las 8,30 horas y la segunda, a las 13,30h. Ambas se realizarán en el auditorio Dr. Plaza.